پرش به محتوا

سیستم مدیریت انرژی(PMS)

سیستم مدیریت توان (PMS) از وقوع قطع برق و اختلالات در عملیات جلوگیری می‌کند، همزمان با کنترل هزینه‌های انرژی، افزایش ایمنی و کاهش تأثیرات محیطی و بهداشتی.

سیستم مدیریت توان شرکت سیگما به‌طور خاص برای بخش‌هایی با مصرف انرژی بالا طراحی شده است، همچون صنایع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی. PMS شرکت سیگما به مدیریت آسیب‌پذیری انرژی شما می‌پردازد و با توازن بین ملاحظات بهره‌وری، اقتصادی، بهداشتی، ایمنی و محیطی، اطمینان از انرژی پایدار برای عملیات کارخانه شما را فراهم می‌سازد.

سیستم PMS یک مجموعه یکپارچه از عملکردهای کنترل، نظارت و مدیریت برای تولید، توزیع و عرضه برق در کارخانه‌های صنعتی فراهم می‌کند. در این زمینه، PMS شامل عملکردهایی است که در زیرسیستم‌ها به نام‌های جایگزینی همچون:

– سیستم کنترل توزیع توان (PDCS)
– سیستم مدیریت بار (LMS)
– سیستم نظارت و کنترل شبکه برق (ENMCS)
– سیستم کنترل برق (ECS)
– سیستم کنترل یکپارچه برق (ELICS)
– سیستم حفاظت و کنترل یکپارچه (IPCS)

شامل می‌شود.

سیستم PDCS تمام رویدادها و اقدامات مهم را که در سیستم توزیع برق رخ می‌دهد، ثبت می‌کند. همه خطاها باید تشخیص داده شده و با تاریخ و زمان صحیح ثبت شوند.

دیدگاهتان را بنویسید