پرش به محتوا

سیستم اندازه گیری(Metering System)

سیستم‌های سنجش بر روی خطوط لوله برای بررسی مقادیر پارامترهای گاز/مایع‌های طبیعی مایع (نرخ جریان، تجزیه و تحلیل ترکیبی و ارزش حرارتی) هنگامی که این مقادیر تغییر می‌کنند یا وقتی گاز/مایع‌های طبیعی مایع از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شوند به منظور فروش استفاده می‌شوند.

دامنه کاری سیگما شامل یکپارچگی کامپیوترهای جریان می‌شود که با ابزارهای اسکید (کروماتوگرافی گاز، تجزیه‌گر رطوبت، تجزیه‌گر H2S) و با رابط انسان و ماشین (HMI) یا سیستم کنترل و اطلاعات نظارتی (SCADA) که پلتفرمی را فراهم می‌کند تا اطلاعاتی که توسط کامپیوتر جریان ثبت شده است، به صورت واضح و مختصر برای انتقال مالکیت، عملیات و نگهداری سیستم سنجش ارائه شود.

دیدگاهتان را بنویسید